ວຽກງານປາຖະກະຖາ

ໂຄສະນາອົບຮົມເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດພິທີປາະກະຖາ 5 ວັນປະຫວັດສາດ