ເມືອງໄຊຍະບູລີ

ເມືອງ ໄຊຍະບູລີຈັດພິທີຮັບສະມາຊິກພັກໃໝ່