ຂ່າວພາຍໃນ

 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງອາສາ

ຍາກໃຫ້ພັກ-ລັດຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍກວດຄືນອາສາສະໝັກທີ່ເມືອງໄຊຍະບູລີແດ່

ເພາະອາສາຢູ່ແຕ່ລະຫ້ອງການມີໝົດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ທຸກຄົນຕາງກໍ່ລໍຄອຍແບບບໍ່ມີຄວາມຫວັງບາງຄົນກໍ່ຮອດ 7-8 ປີ ກໍ່ມີ, ບາງຄົນອາຍຸຊິເກີນ35ປີກໍ່ມີ, ບາງຄົນອາຍຸເກີນແລ້ວຍັງລໍຢູ່ກໍ່ມີ . ຄວາມຫວັງທີ່ຍາກໄດ້ພຽງແຕ່ຢາກເຮັດວຽກນໍາລັດຢ່າງສົມບູນກະພໍໃຈແລ້ວ, ຍາກໃຫ້ພັກລັດແບ່ງໂຕເລກລັດຖະກອນໃຫ້ຫລາຍເພີ້ມຂື່ນອີກ